Telesná a športová výchova

Hodiny TSV  / týždne /:

Alternatívna výučba pre ročníky 1 - 4.

Vyučovací deň 23.10.2020.
 (piatok)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

2.

TÝŽDEŇ

Vyučovací deň 22.10.2020. (štvrtok)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

Vyučovací deň 21.10.2020. (streda)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

Vyučovací deň 20.10.2020. (utorok)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

Vyučovací deň 19.10.2020. (pondelok)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

Vyučovací deň 16.10.2020.
 (piatok)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

1.

TÝŽDEŇ

Vyučovací deň 15.10.2020. (štvrtok)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

Vyučovací deň 14.10.2020. (streda)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

Vyučovací deň 13.10.2020. (utorok)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.

Vyučovací deň 12.10.2020. (pondelok)

Precvičenie cvikov 3 série po 15 opakovaní.